Liefde – passie – betrokkenheid – helpen – aanvaarding – vergeving – hoop – verbondenheid – eenheid – vrede – geloof – hoop – bemoedigen – schoonheid – echtheid – betrouwbaar

Wij geloven in Liefde leven vanuit het hart in echtheid.
Leven in God is geen kerk of religie maar een beweging van mensen met een gemeenschappelijk verlangen en doel om vanuit verbondenheid met God en elkaar in liefde te bouwen aan een mooiere en liefdevolle wereld.
Jezus is voor ons daarin niet alleen een mooi voorbeeld maar Hij heeft het voor ons allen mogelijk gemaakt om dit samen met de Heilige Geest te doen. We hebben God en elkaar daar bij nodig. We zijn niet geschapen om als egoïstische wezens geluk voor onszelf te creëren.  We vinden juist daarin vervulling en geluk om met elkaar het koninkrijk van Gods Liefde te bouwen.
We geloven in onderstaande principes.

 • Het is voor iedereen mogelijk vergeving en reiniging te ontvangen van alle denkbare fouten die in het leven zijn gemaakt op voorwaarde dat we deze eerlijk toegeven en bereid zijn de genade en vergeving van Jezus te aanvaarden.
 • Iedereen, niemand uitgezonderd is geschapen uit liefde en gewild door God en heeft een geweldige goddelijke bestemming.
 • Alles wat we zien en niet zien is geschapen uit liefde door het Woord van God. Alles heeft een doel en een bestemming en is van oorsprong zuiver en goed.
 • God is enkel Licht. In Hem is geen duisternis.
 • God schiep de mens naar Zijn beeld voor Zijn vreugde met als doel om een liefdesrelatie met Hem te hebben en om zelf liefdesrelaties met anderen aan te gaan.
 • Toen het mis ging met de mens doordat de mens foute keuzes maakte, is God naar de mens toe gekomen in Jezus. Jezus heeft Zijn God zijn ingeruild voor een aards bestaan in lijden om de mensheid te verlossen.
 • Jezus heeft door Zijn leven laten zien wie God is. Hij heeft laten zien wat echte Liefde is en is tot het uiterste gegaan hierin om zo via de kruisdood en opstanding uit de dood de dood te overwinnen en de weg te Zijn  naar God voor de hele mensheid.
 • Het is nu via Jezus weer mogelijk om in verbinding met God te komen en door de innerlijke verbinding met God en de vervulling met Gods Geest is het weer mogelijk om een goddelijk leven hier op aarde te leven en Gods koninkrijk op aarde te brengen.
 • God doet door de kracht van de Heilige Geest in ons nog steeds wonderen van genezing, bevrijding en goddelijke voorzienigheid en ondersteunt ons op bovennatuurlijke wijze om Gods koninkrijk te bouwen hier op aarde.
 • Het koninkrijk van God ontstaat van binnenuit en is uitsluitend gebaseerd op Liefde.
 • God kiest juist het onaanzienlijke, het zwakke, de armen en de hulpbehoevende om Zijn genade en Zijn kracht aan te tonen.
 • God woont bij de nederige van hart.
 • God heeft ons aan elkaar gegeven om met elkaar een gemeenschap te vormen om vanuit liefde elkaar te ondersteunen en aan te vullen om zo met elkaar de aarde te beheren en een liefdevolle en harmonieuze wereld te creëren.
 • Je kunt God, Zijn wezen en Zijn wegen, Gods plan met je leven en de schepping leren kennen door het lezen van de Bijbel, het Boek door God aan de mensheid gegeven.
Ontvang bericht bij updates weblog


 

Opgave nieuwsbrief

Vul je naam en e-mail adres in voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als welkomsgeschenk ontvang je gratis de mp3 of pdf van het populaire boekje 'van schuld naar overvloed'  

Voornaam     

E-mail adres 

 

Doneer via IDeal of Paypal
Warm aanbevolen

Powered by: Web Designers