Liefde – passie – betrokkenheid – helpen – aanvaarding – vergeving – hoop – verbondenheid – eenheid – vrede – geloof – hoop – bemoedigen – schoonheid – echtheid – betrouwbaar

Samen bouwen aan een mooiere wereld vanuit verbinding met God en verbondenheid met elkaar in liefde.

Leven in God is geen religieuze stroming maar een beweging van mensen die verlangen naar echtheid. Los van kerkelijke structuren en dogma’s, los van religieuze systemen en opgelegde leerstellingen.

Leven in God is een beweging die de nadruk legt op relatie, op verbinding met God en elkaar en de door God gegeven aarde om deze te beheren in liefde.

Liefde is de grootste kracht in het universum. Door liefde is alles geschapen en alleen door liefde zal alles in haar goddelijke bestemming kunnen komen.

God is liefde. Wie in de liefde is, is in God.

De familie van Leven in God bestaat uit mensen die zich verbonden voelen met de visie van Leven in God. Leven in God is een initiatief van Robert van Mierlo en ontstaan uit het verlangen om mensen te ondersteunen en te helpen in verbinding met de Bron, met God te komen via Jezus Christus en met elkaar vanuit die Bron te bouwen aan een betere wereld.

We leven in een tijd waarin veel mensen niks meer met de kerk hebben maar wel bewust zoeken naar zingeving binnen de spiritualiteit. Leven in God willen in deze behoefte inspringen en vanuit  een diep verlangen naar echtheid de christelijke spiritualiteit zoals deze in oorsprong is bedoeld opnieuw vertalen naar de behoefte en de taal van deze tijd.

Leven in God is niet met een bepaalde kerk verbonden maar voelt zich verbonden met iedereen die zich wil inzetten voor een betere wereld vanuit verbondenheid met God en Jezus Christus.

Leven in God wil mensen in verbinding met God en elkaar brengen en stimuleren om ieder op zijn eigen unieke wijze expressie te geven aan Gods Liefde in eigen omgeving.

Ter ondersteuning van dit proces zijn diverse initiatieven tot ontplooiing gekomen:

 • De site: http://www.leveningod.nl Dit is een site met veel artikelen, cursussen, mp3 downloads, enz over de meest uiteenlopende onderwerpen die je kunnen helpen en ondersteunen je verbinding met God te versterken.
 • De site: http://www.ondernemenmetgod.nl Dit is een site speciaal voor ondernemers om inspiratie op te doen, van elkaar te leren en met elkaar te bouwen aan een betere wereld vanuit verbondenheid met God en elkaar. Als ondernemer kun je door het toepassen van Gods principes binnen je onderneming een krachtige zegen zijn voor je omgeving.
 • De site: http://www.agapecoach.nl Dit is mijn coachings bureau van waaruit ik mensen dien en ondersteun en help in hun goddelijke bestemming te komen door middel van persoonlijke consulten.
 • De site: http://liefdevollewereld.nl/ Dit is een site met ideeën ter inspiratie hoe de wereld er uit zou zien als Liefde de basis zou zijn van waaruit we leven en wat onze bijdrage daarin kan zijn. Een visie over hoe Gods Liefde eruit zien in de samenleving.
 • Op facebook hebben we een besloten groep waar we hartzaken met elkaar delen, elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden enz. Je kunt lid worden van deze groep als je een facebook account hebt via een persoonlijk berichtje met je verzoek en korte toelichting via http://www.facebook.com/robertvanmierlo.agapecoach
 • Op facebook ben ik ook aanwezig met verschillende pagina’s
  http://www.facebook.com/LeveninGod
  http://www.facebook.com/OndernemenmetGod
  http://www.facebook.com/agapecoach
Ontvang bericht bij updates weblog


 

Opgave nieuwsbrief

Vul je naam en e-mail adres in voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als welkomsgeschenk ontvang je gratis de mp3 of pdf van het populaire boekje 'van schuld naar overvloed'  

Voornaam     

E-mail adres 

 

Doneer via IDeal of Paypal
Warm aanbevolen

Powered by: Web Designers