Liefde – passie – betrokkenheid – helpen – aanvaarding – vergeving – hoop – verbondenheid – eenheid – vrede – geloof – hoop – bemoedigen – schoonheid – echtheid – betrouwbaar

Robert

De laatste tijd denk ik veel na over de toekomst van de wereld. Is er nog hoop? Als je de media en menig gelovige moet geloven is er weinig hoop meer. Het is een aflopende zaak, het einde nadert. Maar is God echt zo klein? Kan God niet meer ingrijpen? Kan God niet helen wat wij kapot hebben gemaakt? Lukt het God niet om er een goed einde aan te maken? Is het niet vaak zo dat wij mensen pas als de nood het hoogst is naar God gaan roepen. En als wij gaan roepen dan is God daar altijd! God zoekt kanalen door wie Hij kan helen. God wil niet vernietigen maar helen. Maar mag Hij jou daarvoor gebruiken?
Ik geloof heilig in een liefdevolle wereld. God gelooft daar ook in. Jezus ook. Daarom dat Jezus ons leert bidden: U koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Jezus heeft Zijn leven daarvoor ingezet.
Ik moet denken aan het verhaal van Mozes. God heeft Israel uit de slavernij verlost en was bezig hen te leiden naar het beloofde land. Het volk echter was zo hardnekkig en ongehoorzaam dat God tegen Mozes zei: ex 32:9 Vervolgens zeide de HERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk.  10 Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.
God wilde het volk vernietigen en met Mozes verder gaan. Maar wilde God dat echt? Ik denk het niet. God wilde dat Mozes voor het volk op de bres zou staan zodat Hij het niet hoefde te vernietigen. En gelukkig gebeurde dat ook als je verder leest.
Mozes: Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.  13 ……….  14 En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.

Nu in onze tijd wil God nog steeds niet vernietigen. Maar soms lijkt het erop dat wij als kinderen van God dat wel willen. We verlangen dat Jezus terugkomt en de verkeerde mensen vernietigt en met ons verder gaat in het paradijs. Dat is nogal een egoïstisch verlangen en niet wat God verlangt. God zoekt juist kanalen als Mozes die zich beschikbaar willen stellen voor God zodat God door kan gaan met Zijn plan.
Wil jij zo’n Mozes zijn voor God?
Wil jij een kanaal zijn waardoor God de aarde kan helen? Wil jij bidden: Heer vernietig de aarde niet, ik wil me inzetten er iets moois van te maken. Geef ons nog een kans en help ons! Als we dit gaan bidden kan God een keer brengen in de wereldgeschiedenis.
Een liefdevolle wereld is mogelijk als God maar mensen vindt door wie Hij zijn plan kan volbrengen.
Elk klein stapje wat jij zet is waardevol.

www.liefdevollewereld.nl

Ik heb een site gemaakt waarin ik heb nagedacht hoe zo’n liefdevolle wereld eruit ziet en welke stapjes jij en ik daarin kunnen maken.
Graag nodig ik je uit deze site te bekijken en te reageren en de site onder vrienden bekend te maken zodat er een bewustzijn gaat groeien dat we een verantwoordelijkheid hebben gekregen hier op aarde en dat wij een bijdrage mogen leveren aan een liefdevolle wereld.

 

Ik heb ook een boekje geschreven waarin ik dieper inga op deze stof. Je kunt dat boekje hieronder gratis downloaden.

Wij kunnen de aarde helen

 

cover kleinaJe kunt hieronder het boekje gratis downloaden als pdf of als e-pub versie.

 

file iconWe kunnen de aarde helen pdfTooltip
file iconWe kunnen de aarde helen e-pubTooltip

file iconwe kunnen de aarde helen – epub-geziptTooltip

 

 

Mat 7:7 zoekt en gij zult vinden

Vanmiddag was ik aan het wandelen en wilde toen deze mooie bloem van dichtbij fotograferen. Tot mijn verbazing zat daar een spin te wachten naar ik meen op zijn prooi. Toen ik daar over nadacht moest ik aan iets anders denken. Wat een slimme zet van de spin om te wachten bij een bloem waar vliegen en insecten van houden. Daar kunnen wij ook van leren. Vaak willen we iemand bereiken. We proberen aandacht te trekken maar het lijkt eigenlijk tegenovergesteld te werken. In hun ogen zijn we een vijand waar ze ver vandaan moeten blijven. Deze spin denkt na en kijkt naar waar het hart van zijn prooi naar uitgaat en gaat daar dicht bij zitten.  Nu wil ik niet mijn naaste als een prooi zien. Maar als je iemand aandacht wil trekken en iemands hart wil bereiken dan zul je er eerst achter moeten komen waar zijn of haar hart naar uitgaat. Dat noemen we oprechte interesse. Als we daar dichtbij gaan zitten dan komen we dichtbij het hart van onze naaste. Daar dichtbij de bloem die onze naaste mooi vindt is er tijd en ruimte om ook ons hart met hen te delen. Het is daar veilig genoeg voor hen om ook naar ons hart te luisteren.
Precies op dezelfde wijze heeft ook Jezus ons hart gewonnen. Hij is naar ons toegekomen en is in onze huid gekropen om in onze taal die wij begrijpen over de Liefde van de Vader te praten.
Oke, deze spin wordt wellicht niet geleid door onbaatzuchtige liefde maar deze spin heeft mij wel een boodschap gebracht en wellicht dat deze spin wel met dat doel op die bloem zat te wachten. Om mij en jou een boodschap door te geven over hoe we het hart van onze naaste kunnen bereiken.
God spreekt door Zijn schepping heen.

Wonderbaar Licht1 Petr 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht

Gisteren had ik het voorrecht te mogen spreken op een huisbijeenkomst in België. In de middag mocht ik een workshop geven over de gaven van profetie waarna we in de liefde van God elkaar Woorden van God hebben doorgegeven en elkaar hebben gezegend.
Wat een geweldige liefde en tegenwoordigheid van God was er. Een mooie voorbereiding voor de avond waarbij er nog een aantal mensen bij kwamen voor de genezingsbijeenkomst die ik samen met Marien mocht leiden. Wat een goddeljke harmonie en liefde en tegenwoordigheid was daar. Er waren 5 mensen die dit nog niet eerder hadden meegemaakt en zij openden allen hun hart voor Jezus zodat Hij er met Zijn goddelijke Licht in mocht schijnen.

De tegenwoordigheid en de liefde van God is met geen pen te beschrijven. Velen hebben behalve de genezende en troostende tegenwoordigheid van God in hun ziel ook de lichamelijke aanraking van God in hun lichaam mogen ervaren doordat pijn verdween en ongelijke benen gelijk kwamen.

De gastvrouw Claire omschrijft de bijeenkomst als volgt:

Het was gewoon buitengewoon top ! De genade van de Heer was zo tastbaar….de
vrede, de liefde, de samenhorigheid, de ingetogenheid, het respect, de zegen, de
bevrijding, de genezing, de H. Geest die stroomde in beken en zich uit stortte
over tal van ons….al deze zegeningen waren zo tastbaar….in de Bron van
Levend Water en vernieuwing aanwezig ; de nieuwelingen waren ook één voor één
geraakt en aangeraakt…..Ze ontvingen…….met bekers van zalving

Wat is het een voorrecht dit wonderbaar Licht van God te mogen kennen in me leven en dit te mogen doorgeven aan anderen.

Voor na de zomervakantie gaan we weer bijeenkomsten plannen in Nederland en België. Binnenkort verschijnen de data in de agenda.
Je kunt de raadplegen via http://leveningod.nl/komende-bijeenkomsten.html
Mocht je zelf een bijeenkomst willen organiseren bij je thuis of in je buurt? Neem dan even contact met me op.

 

Twee weken geleden waren we als gezin een weekendje in Zandvoort aan zee. We hebben heerlijk weer gehad. Bijna niet voor te stellen als je het weer nu bekijkt.  Behalve dat we veel zon hadden was er op het strand een harde koude wind zodat er van lekker in de zon zitten geen sprake was.
Je bent echter op vakantie en hebt besloten te genieten dus laat je je niet op de kop zitten door de wind. Onze zoon had een vriendje meegenomen en die was zo slim geweest een vlieger mee te nemen. Met deze wind was het ideaal vliegerweer. De vlieger ging zonder problemen de lucht in en in no time was de draad op en kon de vlieger niet hoger en stond stabiel in de lucht. De vlieger op de foto is de vlieger waar ik het over heb. Er waren meer mensen die plezier hadden met de wind. Er waren verschillende vliegeraars en in zee waren de kitesurvers actief. Een schitterend gezicht.

Later moest ik nadenken over deze vlieger en kwam tot een hele mooie les. Een vlieger houdt van tegenwind. God heeft ons vliegers gegeven die we juist bij tegenwind uit de kast mogen halen. Soms is er tegenslag in ons leven en gaat het leven anders dan we hadden bedoeld. Soms lijken dingen helemaal uit de hand te lopen en kunnen we niet meer de dingen doen die we van plan waren.
Dan wordt het tijd om Gods vlieger uit de kast te halen, je met God te verbinden en je juist door de problemen door Gods Geest hogerop te laten blazen zodat je de situatie van bovenaf kunt bekijken, vanuit Gods perspectief en komt er weer een glimlach op je gezicht net als bij de vlieger. Alles loslaten in Gods handen en gaan vliegen.
Je hangt boven je problemen heerlijk tegen Gods wind aan en Hij houdt je vast terwijl Hij de problemen voor je oplost.
Juist tegenwind zorgt ervoor dat we ons stevig aan God vasthouden en sterker worden in Hem. God blaast ons hoger en hoger en we gaan nieuwe dingen zien en ervaren.

Ps 108:5 want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Vorige week zijn we naar een klein dierenparkje geweest. De Paay in Beesd. Een uit de kluiten gewassen kinderboerderij met uilen, aapjes, kangoeroes, enz. Ook veel loslopende dieren die je zelf mag voeren. Echt een leuk parkje voor een leuk bedrag waar je als gezin tussendoor eens heen kan gaan zonder dat je gelijk een hele dag kwijt bent en een maandsalaris hoeft uit te geven.

Dit keer hadden we het geluk een kangoeroe met jong in de buidel van dichtbij te kunnen bewonderen. Wat heeft God dat toch weer bijzonder geschapen. Als het jong geboren wordt is het nog maar slechts 2 centimeter en kruipt dan via de buik de buidel in van de moeder waar het verder groeit. Na verloop van tijd steekt het dan af en toe het kopje uit de buidel om eens naar buiten te kijken en als het sterk genoeg is gaat het kleine uitstapjes maken.

Dit jong is al aardig groot. Toen de kust veilig was kroop het voorzichtig uit de buidel van moeder en huppelde vrolijk maar onhandig door de weide. Wij bleven heel stil staan om het niet te laten schrikken.

Toen er echter wat luidruchtige bezoekers aankwamen duurde het slechts een paar seconden voordat het jong verdween in de buidel van moeder. Het ging heel snel. De moeder ging rechtop zitten, het jong nam een aanlooopje en sprong letterlijk in de buidel en voor je het wist zag je alleen nog maar een staart.

Wat is het toch heerlijk dat wij ook zo’n plek hebben waar we heen mogen vluchten als we ons onveilig voelen. God heeft speciaal voor ons een plekje dicht bij Zijn hart waar we altijd heen mogen vluchten. Dat is ook een plek waar voeding is. We mogen ons daar heerlijk laven aan de voedingsrijke moedermelk van God. Net als de kangoeroe mogen wij als het ware steeds weer terugkeren naar onze geestelijke baarmoeder voor bescherming, voeding en tot rust te komen. God is er voor jou en mij. Hij staat voor je op om je te ontvangen als het nodig is.
Wees net als de kleine kangoeroe en spring steeds in de veilige buidel bij God.

Psalm 5
12 Er is vreugde bij allen die schuilen bij u,
eeuwige jubel omdat u hen beschermt,
wie uw naam beminnen juichen u toe!
13 U zegent de rechtvaardigen, HEER,
als een schild beschut hen uw genade.

Ontvang bericht bij updates weblog


 

Opgave nieuwsbrief

Vul je naam en e-mail adres in voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als welkomsgeschenk ontvang je gratis de mp3 of pdf van het populaire boekje 'van schuld naar overvloed'  

Voornaam     

E-mail adres 

 

Doneer via IDeal of Paypal
Warm aanbevolen

Powered by: Web Designers