Liefde – passie – betrokkenheid – helpen – aanvaarding – vergeving – hoop – verbondenheid – eenheid – vrede – geloof – hoop – bemoedigen – schoonheid – echtheid – betrouwbaar

Maandelijks archief: november 2013

De laatste tijd denk ik veel na over de toekomst van de wereld. Is er nog hoop? Als je de media en menig gelovige moet geloven is er weinig hoop meer. Het is een aflopende zaak, het einde nadert. Maar is God echt zo klein? Kan God niet meer ingrijpen? Kan God niet helen wat wij kapot hebben gemaakt? Lukt het God niet om er een goed einde aan te maken? Is het niet vaak zo dat wij mensen pas als de nood het hoogst is naar God gaan roepen. En als wij gaan roepen dan is God daar altijd! God zoekt kanalen door wie Hij kan helen. God wil niet vernietigen maar helen. Maar mag Hij jou daarvoor gebruiken?
Ik geloof heilig in een liefdevolle wereld. God gelooft daar ook in. Jezus ook. Daarom dat Jezus ons leert bidden: U koninkrijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Jezus heeft Zijn leven daarvoor ingezet.
Ik moet denken aan het verhaal van Mozes. God heeft Israel uit de slavernij verlost en was bezig hen te leiden naar het beloofde land. Het volk echter was zo hardnekkig en ongehoorzaam dat God tegen Mozes zei: ex 32:9 Vervolgens zeide de HERE tot Mozes: Ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk.  10 Nu dan, laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot een groot volk maken.
God wilde het volk vernietigen en met Mozes verder gaan. Maar wilde God dat echt? Ik denk het niet. God wilde dat Mozes voor het volk op de bres zou staan zodat Hij het niet hoefde te vernietigen. En gelukkig gebeurde dat ook als je verder leest.
Mozes: Laat uw brandende toorn varen en heb berouw over het onheil, waarmede Gij uw volk bedreigt.  13 ……….  14 En de HERE kreeg berouw over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te zullen aandoen.

Nu in onze tijd wil God nog steeds niet vernietigen. Maar soms lijkt het erop dat wij als kinderen van God dat wel willen. We verlangen dat Jezus terugkomt en de verkeerde mensen vernietigt en met ons verder gaat in het paradijs. Dat is nogal een egoïstisch verlangen en niet wat God verlangt. God zoekt juist kanalen als Mozes die zich beschikbaar willen stellen voor God zodat God door kan gaan met Zijn plan.
Wil jij zo’n Mozes zijn voor God?
Wil jij een kanaal zijn waardoor God de aarde kan helen? Wil jij bidden: Heer vernietig de aarde niet, ik wil me inzetten er iets moois van te maken. Geef ons nog een kans en help ons! Als we dit gaan bidden kan God een keer brengen in de wereldgeschiedenis.
Een liefdevolle wereld is mogelijk als God maar mensen vindt door wie Hij zijn plan kan volbrengen.
Elk klein stapje wat jij zet is waardevol.

www.liefdevollewereld.nl

Ik heb een site gemaakt waarin ik heb nagedacht hoe zo’n liefdevolle wereld eruit ziet en welke stapjes jij en ik daarin kunnen maken.
Graag nodig ik je uit deze site te bekijken en te reageren en de site onder vrienden bekend te maken zodat er een bewustzijn gaat groeien dat we een verantwoordelijkheid hebben gekregen hier op aarde en dat wij een bijdrage mogen leveren aan een liefdevolle wereld.

 

Ik heb ook een boekje geschreven waarin ik dieper inga op deze stof. Je kunt dat boekje hieronder gratis downloaden.

Wij kunnen de aarde helen

 

cover kleinaJe kunt hieronder het boekje gratis downloaden als pdf of als e-pub versie.

 

file iconWe kunnen de aarde helen pdfTooltip
file iconWe kunnen de aarde helen e-pubTooltip

file iconwe kunnen de aarde helen – epub-geziptTooltip

 

 

Ontvang bericht bij updates weblog


 

Opgave nieuwsbrief

Vul je naam en e-mail adres in voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als welkomsgeschenk ontvang je gratis de mp3 of pdf van het populaire boekje 'van schuld naar overvloed'  

Voornaam     

E-mail adres 

 

Doneer via IDeal of Paypal
Warm aanbevolen

Powered by: Web Designers