Liefde – passie – betrokkenheid – helpen – aanvaarding – vergeving – hoop – verbondenheid – eenheid – vrede – geloof – hoop – bemoedigen – schoonheid – echtheid – betrouwbaar

Maandelijks archief: juli 2013

Wonderbaar Licht1 Petr 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht

Gisteren had ik het voorrecht te mogen spreken op een huisbijeenkomst in België. In de middag mocht ik een workshop geven over de gaven van profetie waarna we in de liefde van God elkaar Woorden van God hebben doorgegeven en elkaar hebben gezegend.
Wat een geweldige liefde en tegenwoordigheid van God was er. Een mooie voorbereiding voor de avond waarbij er nog een aantal mensen bij kwamen voor de genezingsbijeenkomst die ik samen met Marien mocht leiden. Wat een goddeljke harmonie en liefde en tegenwoordigheid was daar. Er waren 5 mensen die dit nog niet eerder hadden meegemaakt en zij openden allen hun hart voor Jezus zodat Hij er met Zijn goddelijke Licht in mocht schijnen.

De tegenwoordigheid en de liefde van God is met geen pen te beschrijven. Velen hebben behalve de genezende en troostende tegenwoordigheid van God in hun ziel ook de lichamelijke aanraking van God in hun lichaam mogen ervaren doordat pijn verdween en ongelijke benen gelijk kwamen.

De gastvrouw Claire omschrijft de bijeenkomst als volgt:

Het was gewoon buitengewoon top ! De genade van de Heer was zo tastbaar….de
vrede, de liefde, de samenhorigheid, de ingetogenheid, het respect, de zegen, de
bevrijding, de genezing, de H. Geest die stroomde in beken en zich uit stortte
over tal van ons….al deze zegeningen waren zo tastbaar….in de Bron van
Levend Water en vernieuwing aanwezig ; de nieuwelingen waren ook één voor één
geraakt en aangeraakt…..Ze ontvingen…….met bekers van zalving

Wat is het een voorrecht dit wonderbaar Licht van God te mogen kennen in me leven en dit te mogen doorgeven aan anderen.

Voor na de zomervakantie gaan we weer bijeenkomsten plannen in Nederland en België. Binnenkort verschijnen de data in de agenda.
Je kunt de raadplegen via http://leveningod.nl/komende-bijeenkomsten.html
Mocht je zelf een bijeenkomst willen organiseren bij je thuis of in je buurt? Neem dan even contact met me op.

 

Ontvang bericht bij updates weblog


 

Opgave nieuwsbrief

Vul je naam en e-mail adres in voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als welkomsgeschenk ontvang je gratis de mp3 of pdf van het populaire boekje 'van schuld naar overvloed'  

Voornaam     

E-mail adres 

 

Doneer via IDeal of Paypal
Warm aanbevolen

Powered by: Web Designers